<center> <table bgcolor="orangered" width="100%" border="3"> <tr><td> <center> <table bgcolor="#000500" width="100%" cellpadding="10" border="0"> <tr><td> <center> <font size="6" color="lime" effect="emboss"><b><i> !!! WEBTV BUG ALERT !!! </i></b></font></center><br><br> <center> <font size="5" color="mediumorchid" effect="emboss"><b> Still Waiting! No Fix Yet!! </b></font></center><br><br> <center> <font size="5" color="#993300" effect="emboss"><b><marquee> Call And Complain!! 1 (800) GOWEBTV </marquee></b></font></center><br><br> <center> <font size="6" color="#cfcfff" effect="emboss"><b><i> Until Then... Push CMD+R<br><br> And Hold For 5 Seconds... </i></font></center> </td></tr></table></center> </td></tr></table></center>
SURFERS' MASTER INDEX
<>
<>
<>
<1>
<>
<>
<2>
<>
<>
<>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<> <>
<>
<>

<>